Thank you allResult:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4510 475  DEVIKA V 7  G. U. P. S. Pilicode
3292 478  ASHALAKSHMI P 7  Durga H. S. S. Kanhangad
1964 477  ADITHYA.K.P 7  A. U. P. S. Munnad
1482 479  SUSHMITHA B P 7  St. B. A. S. B. S. Bela
3805 480  VINEETHA BINOY 7  G. H. S. S. Parappa
2608 481  KAVYASREE V 7  G. U. P. S. Bare
1017 476  KSHAMA 7  St. Joseph`s A. U. P. S. Kaliyoor
  502 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4255 401  ANUSREE K 7  G. U. P. S. Muzhakkoth
1481 403  ADITHI K 6  St. B. A. S. B. S. Bela
1250 407  PAVITHA MARIA D SOUZA 7  D. B. A. U. P. S. Kayyar
3747 405  VIJITHA P V 7  S. N. D. P. A. U. P. S. Kadumeni
2311 406  MEENU PAUL 6  A. U. P. S. Karivedakam
2597 404  AMARNATH N S 6  G. U. P. S. Bare
3526 402  NANDANA T V 7  S. R. M. G. H. W. H. S. Ramnagar
  503 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4232 454  JYOTHIKA.P 7  A. U. P. S. Olat
1465 457  VARALAKSHMI N 7  St. B. A. S. B. S. Bela
1260 452  DHANYASHREE 7  D. B. A. U. P. S. Kayyar
2968 455  KRISHNENDU.P.V 7  S. M. A. U. P. S. Panayal
1985 451  ARCHANADAS A 6  G. U. P. S. Koliyadukkam
3553 453  RAMADARSHAN NAMBIAR P. 7  G. U. P. S. Belur
3747 456  VIJITHA P V 7  S. N. D. P. A. U. P. S. Kadumeni
  504 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4320 431  ROSHNA RAVI M V 7  G. W. U. P. S. Kodakkad
1465 429  VARALAKSHMI N 7  St. B. A. S. B. S. Bela
3292 426  ASHALAKSHMI P 7  Durga H. S. S. Kanhangad
2007 427  SREEPRIYA M 6  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer
2968 430  KRISHNENDU.P.V 7  S. M. A. U. P. S. Panayal
1129 428  SINJITHA K 6  A. U. P. S. Dharmathadka
3898 425  SREELAKSHMI.K 6  A. U. P. S. Birikulam
  505 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4234 1  SIDHARTH.KM 6  A. U. P. S. Olat
3991 7  AVANIPAVITHRAN 7  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
3289 5  ABHINA P 6  Durga H. S. S. Kanhangad
2008 6  VAIDEHI K 6  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer
1128 2  SHARADA SURABHI 6  A. U. P. S. Dharmathadka
1512 4  PRANAV SHARMA K 7  A. U. P. S. Yethadka
2929 3  ARSHA.A 7  G. F. U. P. S. Kottikulam
  506 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3412 2  ARJUN P V 7  Durga H. S. S. Kanhangad
4320 1  ROSHNA RAVI M V 7  G. W. U. P. S. Kodakkad
1241 4  K.S.SWARNA 7  D. B. A. U. P. S. Kayyar
2971 7  ABHINAV.K 7  S. M. A. U. P. S. Panayal
3746 6  SANUSHA M 6  S. N. D. P. A. U. P. S. Kadumeni
1512 3  PRANAV SHARMA K 7  A. U. P. S. Yethadka
2032 5  VIVEK S BHAT 6  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer
  507 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1127 2  SATHWIK KRISHNA N 7  A. U. P. S. Dharmathadka
4244 3  BHARADWAJKRISHNA.SM 5  A. U. P. S. Olat
1512 6  PRANAV SHARMA K 7  A. U. P. S. Yethadka
2770 4  SARATH KUMAR M 6  G. U. P. S. Puthiyakandam
3281 5  YADUNAND S MOHAN 6  St. Anns A. U. P. S. Nileshwar
2499 1  ROHITHKRISHNA P 7  G. U. P. S. Koliyadukkam
  508 - Padyam Chollal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4232 1  JYOTHIKA.P 7  A. U. P. S. Olat
1479 5  PRAGATHI 6  St. B. A. S. B. S. Bela
3991 7  AVANIPAVITHRAN 7  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
3289 3  ABHINA P 6  Durga H. S. S. Kanhangad
1055 2  DISHA P 6  Heddari. A. U. P. S. Bayar
2926 4  JENI.S 6  G. F. U. P. S. Kottikulam
2254 6  PRAVEENA M 6  A. U. P. S. Karivedakam
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4244 3  BHARADWAJKRISHNA.SM 5  A. U. P. S. Olat
1547 1  MAHESHA K 7  A. U. P. S. Yethadka
2032 4  VIVEK S BHAT 6  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer
3274 2  CHETHANRAJ 6  A. U. P. S. Nileshwar
2971 5  ABHINAV.K 7  S. M. A. U. P. S. Panayal
3828 6  RAHUL V 7  A. U. P. S. Kunnumkai
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3283 1  NANDHANA RAJ 7  Durga H. S. S. Kanhangad
4358 4  DEVANANDA . AV 5  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
2255 7  VARSHA K 6  A. U. P. S. Karivedakam
1077 3  THRIPTHISHREE S 5  Heddari. A. U. P. S. Bayar
3992 5  NANDANA M M 6  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
1515 6  ASHA. K 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  511 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1388 5  VIKRAM BHARADWAJ P 6  V. A. U. P. S. Miyapadavu
3291 3  AMARTHYA SHEKHAR K N 6  Durga H. S. S. Kanhangad
1628 4  AVANEESH G SHETTY 7  S. N. H. S. Perla
2607 6  VISHNUJITH J.S 7  G. U. P. S. Bare
2089 2  YASWANTH ATHRAYA S 7  G. U. P. S. Adkathubail
3573 7  MIDHUN DAS 7  A. U. P. S. Pilachikkara
4368 1  SUDEEPKUMAR 7  G. U. P. S. Padikkeel
  512 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3284 4  AKSHARA PADMA P K 5  Durga H. S. S. Kanhangad
1162 5  NISHMITHA 7  S. A.T. H. S. Manjeshwar
4287 1  SREYA M 7  G. U. P. S. Chandera
1598 6  SHREERATHNAMALA 7  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA, BADIADKA
2596 7  ARYANANDA K 6  G. U. P. S. Bare
2008 3  VAIDEHI K 6  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer
3748 2  KEERTHANA NARAYANAN 5  G. H. S. S. Parappa
  513 - Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3286 3  SREELAKSHMI P 7  Durga H. S. S. Kanhangad
3991 1  AVANIPAVITHRAN 7  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
4232 7  JYOTHIKA.P 7  A. U. P. S. Olat
1679 6  NANDANA .A 7  A. S. B. S. Kuntikana
2099 5  AKSHATHA SHETTY 6  G. U. P. S. Adkathubail
1258 4  DHANYASHREE.K 6  D. B. A. U. P. S. Kayyar
2974 2  NEETHUKRISHNA 6  S. M. A. U. P. S. Panayal
  514 - Gadhyaparayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1390 5  ABHIJNA LAKSHMI P 7  V. A. U. P. S. Miyapadavu
4320 1  ROSHNA RAVI M V 7  G. W. U. P. S. Kodakkad
2971 6  ABHINAV.K 7  S. M. A. U. P. S. Panayal
3286 2  SREELAKSHMI P 7  Durga H. S. S. Kanhangad
1967 3  KRISHNA NANDA.M 7  A. U. P. S. Munnad
1553 4  CHAITHANYALAKSHMI P 7  S. A. P. H. S. Agalpady
  515 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4234 2  SIDHARTH.KM 6  A. U. P. S. Olat
1481 5  ADITHI K 6  St. B. A. S. B. S. Bela
2598 3  BADARIYA K 6  G. U. P. S. Bare
1967 6  KRISHNA NANDA.M 7  A. U. P. S. Munnad
3283 1  NANDHANA RAJ 7  Durga H. S. S. Kanhangad
1105 4  VISHWAJITH .K 6  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
  516 - Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1627 3  ULLAS K U 7  S. N. H. S. Perla
3289 5  ABHINA P 6  Durga H. S. S. Kanhangad
4345 1  SWATHI K 7  G. U. P. S. Pilicode
2762 6  SWATHIKRISHNA 6  G. H. S. Thachangad
3745 4  TREESA PJ 7  A. U. P. S. Kunnumkai
1051 2  THANMAYA DAYANANDA 5  Heddari. A. U. P. S. Bayar
1966 7  VIPINA.M 7  A. U. P. S. Munnad
  518 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4249 2  ADITHYARAJENDRAN C V 6  G. U. P. S. Muzhakkoth
3124 6  HRIDYA RAJAN 6  Rajahs H. S. Nileshwar
1102 7  CHAITHRIKA .V 6  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
3745 1  TREESA PJ 7  A. U. P. S. Kunnumkai
1993 3  VAISHNAVI.G 7  S. G. K. H. S. Kudlu
1623 4  VAISHNAVI BHAT 7  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA, BADIADKA
2768 5  ARCHANA K 6  G. U. P. S. Puthiyakandam

0 comments:

Post a Comment

General Convenor

General Convenor
V.V. Ramachandran, DDE Kasaragod

Visits

Give a link to this blog in your site

Powered by Blogger.

Pages

Glimpses

Sub District Points Final Update


Info in Short

The Kasaragod DDE declared that all schools under Kasaragod Sub District will remain closed on 08/01/2016
Stage Duty Chart of 06/01/2016 - Click Here
Stage Duty Chart of 07/01/2016 - Click Here
Stage Duty Chart of 08/01/2016 - Click Here

Recent Posts