Thank you allResult:HS General
  601 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3308 1  ARJUN P 10  Durga H. S. S. Kanhangad
4010 7  JOISON JOHN 10  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
2850 6  ABHINAV.K 10  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
4557 3  VISHAKBABU A 10  G. H. S. S. Udinoor
2094 5  SREEHARI P S 9  G. H. S. S. Chemnad
1130 4  VIJESH Y 10  G. H. S. Paivalike
1595 2  ABHISHEK PRABHAKAR T 9  N. H. S. Perdala
  602 - Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3293 5  AKSHAY PRANAV K 10  Durga H. S. S. Kanhangad
2555 4  ABHISHEK VIJAYAN 9  G. H. S. S. Periye
2322 1  ASHWATHI P K 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod
4010 7  JOISON JOHN 10  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
4554 2  ANAGH P 9  G. H. S. S. Kuttamath
1734 6  AHAMMED REFAI 10  G. H. S. S. Kumbla
1355 3  IDDIN HUSAID 10  Sirajul Huda E. M. H. S. Udyawar
  603 - Chithra Rachana - Oil Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4010 3  JOISON JOHN 10  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
2322 5  ASHWATHI P K 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod
4554 4  ANAGH P 9  G. H. S. S. Kuttamath
3293 6  AKSHAY PRANAV K 10  Durga H. S. S. Kanhangad
2814 2  RAJEESH V K 10  Govt. H.S.S Kalliot
1609 1  NITHINRAJ K 10  GHS PERDALA
1396 7  SOORAJ. R 10  G.H.S.S. Bekur
  604 - Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2888 3  VAISHAKH N 10  G. H. S. S. Udma
2444 1  ABDUL KHADAR NIHAL 10  C.J. H.S.S. Chemnad
1130 7  VIJESH Y 10  G. H. S. Paivalike
1901 4  SREESHMA C.K 9  G. V. H. S. S. Karadka
3177 2  ANANTH KRISHNAN T 8  Rajahs H. S. Nileshwar
3644 5  RAHUL P T 10  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
4620 6  YADHUKRISHNAN T P 9  M. K. S. H. S. Kuttamath
  605 - Sasthreeya Sangeetham(Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4559 1  SARATH RAVINDRAN K 10  G. H. S. S. Udinoor
4247 11  AJIN ASHOK 8  G. H. S. S. Pilicode
4807 2  KARTHIK P 8  G. H. S. S. Kuttamath
3294 5  SHIVAPRAKASH P 10  Durga H. S. S. Kanhangad
1555 4  SUDHAMSHU B N 10  S. A. P. H. S. Agalpady
2086 7  ABHAY DEV.K V 9  C. H. S. S. Chattanchal
2529 10  VIPIN .A 10  UDAYANAGAR HIGH SCHOOL PULLUR
1004 3  PRANAVA KUMAR N 8  S. D. P. H. S. Dharmathadka
  606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3057 2  SEETHA S NAIR 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
1625 4  MANASA M 10  S. N. H. S. Perla
4434 1  AISWARYA SHANKAR.R.M 9  G. H. S. S. South Trikarpur
3645 5  AMALA MATHEW 8  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
2869 7  SREELAKSHMI.P 9  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
1977 3  SURAKSHA.R.RAI 10  S. G. K. H. S. Kudlu
  607 - Kathakali Sangeetham (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4561 3  ABHISHEK P 10  G. H. S. S. Udinoor
3294 2  SHIVAPRAKASH P 10  Durga H. S. S. Kanhangad
2088 1  ABHIRAM P V 9  C. H. S. S. Chattanchal
  608 - Kathakali Sangeetham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3057 7  SEETHA S NAIR 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
4256 5  HARISREE K 10  G. H. S. S. Pilicode
1020 6  ARCHITHA MOHAN A 10  G. H. S. S. Mangalpady
1903 4  SHILPA .A 9  G. V. H. S. S. Karadka
  609 - Lalithaganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4559 6  SARATH RAVINDRAN K 10  G. H. S. S. Udinoor
3343 2  SWARAJ P 9  G. H. S. S. Balla East
2086 1  ABHAY DEV.K V 9  C. H. S. S. Chattanchal
2529 3  VIPIN .A 10  UDAYANAGAR HIGH SCHOOL PULLUR
1366 5  NAGASHAYANA PADAKANNAYA M 10  GHS MOODAMBAIL
3873 7  ALFIN BINU 8  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
1771 4  ABHIJITH 8  G. V. H. S. S. Karadka
  610 - Lalithaganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3058 7  MEENU 8  L F Girls H. S. S. Kanhangad
3699 2  SRUTHI KRISHNA 8  G. H. S. S. Chayoth
2871 1  AMISHA CHANDRAN 10  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
2513 5  DIVYASREE M 9  C. H. S. S. Chattanchal
4434 4  AISWARYA SHANKAR.R.M 9  G. H. S. S. South Trikarpur
1556 3  SOUJANYA K M 8  S. A. P. H. S. Agalpady
1397 6  ARCHANA 9  G.H.S.S. Bekur
  611 - Mappilappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3169 1  THANSEER.M.K 9  G. V. H. S. S. Kottappuram
4564 3  ANAND P CHANDRAN 8  G. H. S. S. Udinoor
1932 2  MUHAMMED MASROOF M 9  G. V. H. S. S. Delampady
1180 4  MUBARIES 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
2951 5  MUHAMMED SHUHAIB.P.M. 10  G.V. H.S. S. Kuniya
3762 6  MUHAMMED JASIR.M T P. 10  GHS PERUMBATTA
  612 - Mappilappattu (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3191 6  ANSA MARIYA RAJU 10  Holy Family H. S. S. Rajapuram
3874 4  AISWARYA EMMANUEL 9  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
3645 1  AMALA MATHEW 8  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
2832 2  HARITHA RAGHUNATHAN 10  G. H. S. Pakkam
2071 5  NAPHISATHUL MISIRIYA 10  B. A. R. H. S. S. Bovikan
4385 3  DILNA B BALACHANDRAN 10  G. V. H. S. S. Kayyur
1477 8  NAFEESATH KAMEENA K A 9  G. V. H. S. S. Mogral
1022 7  ZUHRA SAFNAZ 8  G. H. S. S. Mangalpady
  613 - Veena
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2090 1  GEETHIKA P 10  C. H. S. S. Chattanchal
  614 - Violin - Paschathyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3060 2  APARNA SURESH 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2096 1  HRISHIKESH.K.K 9  C. H. S. S. Chattanchal
4386 3  ADITHYA RAVEENDRAN V M 10  G. V. H. S. S. Kayyur
  615 - Violin - Paurasthyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1599 3  SANJAY M 9  N. H. S. Perdala
2833 4  VISHNUPRASAD.C 10  G. H. S. Pakkam
3061 2  ADHYA VIJAYAN K 8  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2091 1  DEEPTHI .B 10  C. H. S. S. Chattanchal
  616 - Odakuzhal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3062 4  REVATHI P R 9  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2667 1  DEVEELAL P P 9  G. H. S. S. Ravaneshwar
1557 2  SULAKSHANA K 8  S. A. P. H. S. Agalpady
4435 3  SIDHARTH.T.P 8  G. H. S. S. South Trikarpur
1202 5  ASHAYA K M 10  G. H. S. Paivalike
  618 - Chenda / Thayambaka
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3182 2  VAISHNAV.P.V 9  Rajahs H. S. Nileshwar
3819 1  ANIRUDHAN MU 10  Varakkad H. S
4771 3  KRISHNADAS.P 9  G. H. S. S. Kakkat
4550 6  VISWANATH K V 10  G. H. S. S. Kuttamath
1016 5  JITHESHA 10  S. V. V. H. S. Kodlamogaru
  619 - Guitar - Paschathyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2447 2  ARAVIND M.L 10  C.J. H.S.S. Chemnad
3990 1  KRISHNANUNNI NAIR M 10  G. H. S. Balal
1600 3  SWAROOP SHANKAR S 9  N. H. S. Perdala
4431 4  SANDRA DAS 9  G. H. S. S. South Trikarpur
  620 - Thabala
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1202 1  ASHAYA K M 10  G. H. S. Paivalike
3988 7  ADARSH SIBY 10  G. H. S. Balal
1980 6  LATHESH.M.P 8  S. G. K. H. S. Kudlu
4259 2  DEVANAND T M 9  G. H. S. S. Pilicode
3116 4  ROHITHNATH E N 10  G. H. S. S. Kakkat
1545 3  THEJAS ACHARYA 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2669 5  ARJUN ASHOK 9  G. H. S. S. Ravaneshwar
  621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1551 2  A. K. KRISHNANUNNI 9  S. S. H. S. Sheni
1635 1  AKSHAR K H 8  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA, BADIADKA
3990 4  KRISHNANUNNI NAIR M 10  G. H. S. Balal
2509 3  SIDHARTH P 10  C. H. S. S. Chattanchal
  625 - Ottanthullal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3175 1  AKSHAY CHANDRAN 9  G. V. H. S. S. Kanhangad
4552 2  ARAVIND R SHANKAR 9  G. H. S. S. Kuttamath
  626 - Ottanthullal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3297 3  SREELAKSHMI T 10  Durga H. S. S. Kanhangad
4256 2  HARISREE K 10  G. H. S. S. Pilicode
1218 5  ATHIRA N 10  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar,
Manjeshwar
2105 1  NANDITHA NARAYANAN 10  C. H. S. S. Chattanchal
2623 4  ANJIMA K 8  AMBEDKAR VIDHYANIKETHAN E.M.H.S.S,
PERIYA
  627 - Nadodi Nrutham (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3701 1  GOKUL GOPINATH P 10  G. H. S. S. Chayoth
2101 3  ARUN ASHOK.M 10  C. H. S. S. Chattanchal
2671 2  SREERAJ T 10  G. H. S. S. Ravaneshwar
4808 4  HARIRAJ.C 9  G. H. S. S. Balla East
3299 5  RAHUL VIJAY K V 8  Durga H. S. S. Kanhangad
  628 - Nadodi Nrutham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3937 12  NAYAN ELIZABETH JOSEPH 8  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
4569 9  ARCHANA RAJAN 8  G. H. S. S. Udinoor
3560 11  GREESHMA P T 9  Rajahs H. S. Nileshwar
2736 8  AKHILA K 8  G. H. S. S. Udma
2362 6  HARSHA M S 8  G. V. H. S. S. Iriyanni
1901 13  SREESHMA C.K 9  G. V. H. S. S. Karadka
1131 10  K SHARANYA RAI 9  G. H. S. Paivalike
  630 - Bharathanatyam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2101 2  ARUN ASHOK.M 10  C. H. S. S. Chattanchal
3701 3  GOKUL GOPINATH P 10  G. H. S. S. Chayoth
3180 5  SUDARSHAN.M.R 10  Rajahs H. S. Nileshwar
1559 4  NITHIN SHANKARA C 10  S. A. P. H. S. Agalpady
2711 1  KRITHIK KRISHNA K K 9  G. H. S. S. Pallikera
  631 - Bharathanatyam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3063 10  ARUNIMA S PRAKASH 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
4777 13  VARSHA.B 10  Durga H. S. S. Kanhangad
4719 2  MEENAKSHI NAMBIAR 8  Rajahs H. S. Nileshwar
3702 4  AMRUTHA K V 9  G. H. S. S. Chayoth
4261 1  SNEHA SAJITH K 9  G. H. S. S. Pilicode
3560 12  GREESHMA P T 9  Rajahs H. S. Nileshwar
3183 3  ARYA.T.V 9  Rajahs H. S. Nileshwar
2362 8  HARSHA M S 8  G. V. H. S. S. Iriyanni
2872 5  NANDANA.P 9  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
1603 6  ANAGHA K RAMAN 8  N. H. S. Perdala
1007 7  RAKSHA CH 8  S. D. P. H. S. Dharmathadka
  632 - Kuchuppudi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2101 2  ARUN ASHOK.M 10  C. H. S. S. Chattanchal
3175 1  AKSHAY CHANDRAN 9  G. V. H. S. S. Kanhangad
2711 3  KRITHIK KRISHNA K K 9  G. H. S. S. Pallikera
  633 - Kuchuppudi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4777 14  VARSHA.B 10  Durga H. S. S. Kanhangad
4819 4  KARTHIKA M V 8  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
3183 9  ARYA.T.V 9  Rajahs H. S. Nileshwar
3702 7  AMRUTHA K V 9  G. H. S. S. Chayoth
4261 8  SNEHA SAJITH K 9  G. H. S. S. Pilicode
3937 1  NAYAN ELIZABETH JOSEPH 8  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
2362 11  HARSHA M S 8  G. V. H. S. S. Iriyanni
3063 13  ARUNIMA S PRAKASH 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
4749 12  AISHWARYA ARAVIND 9  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2763 5  SNEHAMOL.N 9  G. H. S. Thachangad
1006 2  NIVEDITHA KAMATH C 10  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1605 3  MANEESHA C 9  N. H. S. Perdala
5036 6  DARSANA MADHU 9  G. H. S. S. Udinoor
  634 - Mohiniyattam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4749 9  AISHWARYA ARAVIND 9  L F Girls H. S. S. Kanhangad
4777 11  VARSHA.B 10  Durga H. S. S. Kanhangad
3561 1  ANAGHA A S 9  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2138 10  ANASHWARA PRAMEELA
MADHAVANE
9  C. H. S. S. Chattanchal
4200 7  NANDITHA PAVITHRAN 9  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
2879 6  GOPIKA.M.V 8  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
3703 4  MEGHNA PREMAN 9  G. H. S. S. Chayoth
4719 8  MEENAKSHI NAMBIAR 8  Rajahs H. S. Nileshwar
3713 5  SARANYA C K 9  St. Marys H. S. Kadumeni
1742 2  NAYANTHARA.T.V 9  G. H. S. S. Kumbla
  635 - Kerala Nadanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3175 3  AKSHAY CHANDRAN 9  G. V. H. S. S. Kanhangad
2711 4  KRITHIK KRISHNA K K 9  G. H. S. S. Pallikera
  636 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3768 3  NIHARIKA RAGHAVAN 9  G. H. S. S. Parappa
3345 7  SURYA S SUNIL 9  G. H. S. S. Balla East
2884 2  FAHMIYA SALIM 8  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
2677 8  ARJUN M S 10  G. H. S. S. Ravaneshwar
2107 4  HANA ABDUL SAMEER 8  C. H. S. S. Chattanchal
1905 1  VISHNUPRASAD .K 10  G. V. H. S. S. Karadka
4423 5  MEGHA N V 9  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
  637 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2677 5  ARJUN M S 10  G. H. S. S. Ravaneshwar
3067 3  AKHILA VINCENT 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
3704 8  SWETHA P V 10  G. H. S. S. Chayoth
2107 2  HANA ABDUL SAMEER 8  C. H. S. S. Chattanchal
2177 1  ADITHYA PAVITHRAN 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola
2351 4  AYSHA BANGARA 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod
1145 9  AVINASH MONTEIRO 10  Infant. Jesus. E. M. S. Manjeshwar
1724 6  KAVITHA S PAI 8  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA, BADIADKA
4628 7  ARAVIND A 9  M. K. S. H. S. Kuttamath
  638 - Prasangam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3301 7  LAKSHMIPRIYA VIJAYAN 9  Durga H. S. S. Kanhangad
1219 2  NAVANEETH SHETTY 8  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar,
Manjeshwar
4758 6  SHABEEBA.B.K 8  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta
1525 3  SHARVANI. K 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2448 5  NAFEESATH IRFANA 8  C.J. H.S.S. Chemnad
4558 1  VIVEK KRISHNA 10  G. H. S. S. Kuttamath
2859 4  SEETHA LAKSHMI S 9  GHS BARE
  639 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2884 7  FAHMIYA SALIM 8  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
3847 6  DONA MARIYA JOSEPH 10  St. Johns H. S. Palavayal
2051 3  ANUPAMA B 10  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod
4571 1  ATHIRA V 10  G. H. S. S. Udinoor
3527 5  HARSHAVARDHAN A 10  S. R. M. G. H. W. H. S. Ramnagar
1576 2  CHAITHANYA.J 10  G. H. S. S. Adoor
1464 4  SANDRA 10  G. H. S. S. Uppala
  640 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2884 7  FAHMIYA SALIM 8  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
4820 6  DEEPENDU P S 8  G. H. S. S. Udinoor
2556 8  MALAVIKA. B.R 10  G. H. S. S. Periye
1742 4  NAYANTHARA.T.V 9  G. H. S. S. Kumbla
1243 1  AISHATH SHAMINA 10  G. H.S. S. Paivalike Nagar
4730 10  JIMISHA T K 10  G. H. S. Ambalathara
2003 9  HARSHA K 10  G. H. S. Bandadka
3912 2  AISWARIYA R NAIR 8  G. H. S. S. Maloth Kasaba
4555 3  AFREEN CHARVAKAM 9  G. H. S. S. Kuttamath
3194 5  SANU VARGHESE 10  Holy Family H. S. S. Rajapuram
  641 - Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4567 603  REHNA RAVINDRAN 10  G. H. S. S. Kuttamath
2883 604  AISHWARYA.V 10  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
1574 602  RAVITHEJA M 8  S. A. P. H. S. Agalpady
1047 605  NIVEDITHA 9  S. D. P. H. S. Dharmathadka
3064 601  SHIVANI RAJ 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2409 606  ARCHANA KRISHNAN N 10  G. H. S. S. Chemnad
3770 607  SARANYA M 10  G. H. S. S. Parappa
  642 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3994 401  ANSALA JAMES 8  G. H. S. S. Maloth Kasaba
3528 405  ATHIRA V 10  S. R. M. G. H. W. H. S. Ramnagar
4423 403  MEGHA N V 9  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
1262 402  KADEEJATH SAFWANA 10  G. H. S. S. Uppala
2055 404  NEHA.C.A 10  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta
  643 - Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1906 4  ANJALI .M 10  G. V. H. S. S. Karadka
3176 7  DEVIKA DINESH 10  G. V. H. S. S. Kanhangad
2851 3  NAMITHA NANDIKESH N 10  GHS BARE
4820 8  DEEPENDU P S 8  G. H. S. S. Udinoor
3987 5  HABEEBA P 10  Karimbil H. S. Kumbalappally
4433 2  NANDITHA.U 9  G. H. S. S. South Trikarpur
2408 6  ARATHI K 10  G. H. S. S. Chemnad
1464 1  SANDRA 10  G. H. S. S. Uppala
  644 - Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3305 4  VRINDA VINOD 10  Durga H. S. S. Kanhangad
1048 2  PRATHEEKSHA BHAT 10  S. D. P. H. S. Dharmathadka
2557 3  SNEHA MOHAN 10  G. H. S. S. Periye
1546 7  SHARANYA V. L 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
4288 6  SANA KHADER.P.N 10  M. R. V. H. S. S. Padne
3648 5  ROSE MARIA MATHEW 10  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
2108 1  APARNA. T 8  C. H. S. S. Chattanchal
  645 - Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3301 208  LAKSHMIPRIYA VIJAYAN 9  Durga H. S. S. Kanhangad
3939 204  ALPHONSA M VARGHESE 10  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
1626 201  MAITHRI M 8  S. N. H. S. Perla
4288 202  SANA KHADER.P.N 10  M. R. V. H. S. S. Padne
2363 206  ANJALI BALAKRISHNAN 10  G. V. H. S. S. Iriyanni
2531 205  RAKHI. K. R 10  UDAYANAGAR HIGH SCHOOL PULLUR
1196 203  DIVYABHARATHI.K 10  K.V.S.M. H.S. Kurudapadavu
3529 207  KRISHNAPRIYA B 10  GHS CHAMUNDIKUNNU
  646 - Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4290 4  FAZMIYA.A 10  M. R. V. H. S. S. Padne
1027 2  KHADEEJATH NAIMA 10  G. H. S. S. Mangalpady
2840 6  SOUDATH RABEEHA SHEHARBAN 10  G. H. S. S. Udma
2500 1  KHADEEJATH RAIHANA 10  B. A. R. H. S. S. Bovikan
1593 5  AYSHA P 10  S. S. H. S. Sheni
3221 3  FATHIMATH SAFWANA P 9  Rajahs H. S. Nileshwar
  647 - Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4290 6  FAZMIYA.A 10  M. R. V. H. S. S. Padne
1027 1  KHADEEJATH NAIMA 10  G. H. S. S. Mangalpady
1594 4  UMARULFARUQUE 9  S. S. H. S. Sheni
2450 3  MARIYAM SHAMSEENA .K 10  C.J. H.S.S. Chemnad
2573 5  SAINABATH SHAHAMA.K.A 10  G. F. H. S. S. Bekal
3221 2  FATHIMATH SAFWANA P 9  Rajahs H. S. Nileshwar
  648 - Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1028 2  THASLEEM BANU 10  G. H. S. S. Mangalpady
2840 3  SOUDATH RABEEHA SHEHARBAN 10  G. H. S. S. Udma
4528 4  ILYAS YAKOOB M 9  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
3221 1  FATHIMATH SAFWANA P 9  Rajahs H. S. Nileshwar
  649 - Padyam Chollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4572 4  MALAVIKAC M 10  G. H. S. S. Udinoor
1909 5  SNEHA M.N 9  G. V. H. S. S. Karadka
3344 2  APARNA P 9  G. H. S. S. Balla East
4775 7  JIJINA.K.K 10  G. V. H. S. S. Kayyur
2681 3  DEEPTHI M 10  G. H. S. S. Ravaneshwar
2090 1  GEETHIKA P 10  C. H. S. S. Chattanchal
1008 8  AYSHATH MUBHASHIRA 9  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
3885 6  STANLY JOSEPH SANI 9  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
  650 - Padyam Chollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1175 2  AYSHATH SAFWANA 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
2681 4  DEEPTHI M 10  G. H. S. S. Ravaneshwar
3067 3  AKHILA VINCENT 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
4431 5  SANDRA DAS 9  G. H. S. S. South Trikarpur
4780 7  AVANIJA.P 9  Durga H. S. S. Kanhangad
2109 8  APARNA.K .N 10  C. H. S. S. Chattanchal
1743 1  FATHIMATH RUKSANA 8  G. H. S. S. Kumbla
3941 6  SONA PRAKASH 10  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
  651 - Padyam Chollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3306 2  SREELAXMI P 10  Durga H. S. S. Kanhangad
2681 7  DEEPTHI M 10  G. H. S. S. Ravaneshwar
4430 1  ARATHI A 9  G. H. S. S. South Trikarpur
3848 6  TANIA ANN THOMAS 10  St. Johns H. S. Palavayal
1904 4  ASHWATHI .K 9  G. V. H. S. S. Karadka
1276 3  BHAGYASHREE A 9  S. V. V. H. S. Miyapadavu
2364 5  ABHIJITH A 9  G. V. H. S. S. Iriyanni
  652 - Padyam Chollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3645 7  AMALA MATHEW 8  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
1001 6  ALEEMATHUL AFEEFA 8  AL. Saquaf. E. M. S. Udyawar
3066 3  SHIREEN AMEER 9  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2035 8  MOHAMMED ALI SINAN 10  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara
4742 4  JUBAIRIYA 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod
2713 5  RAMSEENA M A 9  G. H. S. S. Pallikera
4291 1  JUMAILA MUHAMMED 8  M. R. V. H. S. S. Padne
1932 2  MUHAMMED MASROOF M 9  G. V. H. S. S. Delampady
  653 - Padyam Chollal - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1218 2  ATHIRA N 10  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar,
Manjeshwar
2832 3  HARITHA RAGHUNATHAN 10  G. H. S. Pakkam
4573 4  MEENAKSHI P 10  G. H. S. S. Udinoor
3068 6  SAMEETHA T 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2452 5  MOHAMMED JAREER .K.B 10  C.J. H.S.S. Chemnad
3901 1  ALEENA T S 8  G. H. S. S. Maloth Kasaba
  654 - Padyam Chollal - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2092 2  ANUSHREE K 9  G. H. S. S. Chemnad
3191 1  ANSA MARIYA RAJU 10  Holy Family H. S. S. Rajapuram
1222 3  ZAHIRA 10  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar,
Manjeshwar
  655 - Padyam Chollal - Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1728 3  ANUSHA.S 10  G. H. S. S. Kumbla
1278 6  ANJALI K 9  G. H. S. Paivalike
2712 5  SREELAKSHMI M 10  G. H. S. S. Pallikera
2070 2  YASHWITHA U B 9  B. A. R. H. S. S. Bovikan
4263 4  SREELAKSHMI P 10  G. H. S. S. Pilicode
3554 1  DEEKSHITHA R 8  G. H. S. S. Hosdurg
  656 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2532 1  SREEDHA . K.NAMBIAR 9  UDAYANAGAR HIGH SCHOOL PULLUR
4421 3  JITHAMANYU K M 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
3251 2  VASUDHA NEELAMANA 9  Rajahs H. S. Nileshwar
  657 - Kavyakeli
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3766 1  ARYA JYOTHIS C 9  G. H. S. S. Parappa
  658 - Mono Act (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1905 1  VISHNUPRASAD .K 10  G. V. H. S. S. Karadka
3190 4  DARSHAN.S 8  Rajahs H. S. Nileshwar
2558 8  RAM DHRUVIN KRISHNA 10  G. H. S. S. Periye
4563 5  YADHUKRISHNAN K 9  G. H. S. S. Kuttamath
3899 7  SEBIN ADOLF 9  G. H. S. S. Maloth Kasaba
2111 3  ANANDAKRISHNAN K 10  C. H. S. S. Chattanchal
4201 6  AMARNATH.M.V. 8  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
1046 2  GOVINDA KISHOR N 10  S. D. P. H. S. Dharmathadka
  659 - Mono Act (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3307 5  ANAGHA C 10  Durga H. S. S. Kanhangad
1770 2  RAJITHA .P 9  G. V. H. S. S. Karadka
4731 1  GANGA JAYAN 9  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2817 8  DEEPIKA B M 10  Govt. H.S.S Kalliot
2084 3  MILIN MARY THOMAS 9  B. A. R. H. S. S. Bovikan
4264 4  NANDANA K 8  G. H. S. S. Pilicode
3943 6  TELSE TOM 9  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
1249 7  KHADEEJATHUL MASURA M 9  G. H.S. S. Paivalike Nagar
  660 - Mimicry (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2004 6  GOKULNATH M 10  G. H. S. Bandadka
3308 2  ARJUN P 10  Durga H. S. S. Kanhangad
4265 5  ROSHAN K 9  G. H. S. S. Pilicode
1651 4  SUDARSHAN G 8  G. V. H. S. S. Mulleria
4748 1  ADWAITH NARAYAN 8  C.J. H.S.S. Chemnad
2559 3  VISHNU PRASAD. E 10  G. H. S. S. Periye
3944 7  JISO SHAJU 9  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
1198 8  UMERUL FAROOQUE K A 9  G. H. S. S. Heroor Meepry
  661 - Mimicry (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1220 10  FOUSTEENA K.B 9  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar,
Manjeshwar
1900 9  SARITHA A 10  GHS PERDALA
  662 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4432 7  ASWATHI.T.K 9  G. H. S. S. South Trikarpur
1727 5  SHAHANAS.S 10  G. H. S. S. Kumbla
3705 4  MEGHANA V 10  G. H. S. S. Chayoth
2511 1  ATHULYA S NAIR 8  C. H. S. S. Chattanchal
3059 6  GOPIKA 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2735 2  ANAMIKA K R 8  G. H. S. S. Udma
1022 3  ZUHRA SAFNAZ 8  G. H. S. S. Mangalpady
  663 - Parichamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2737 3  RITHIK SHEKHAR 10  G. H. S. S. Udma
3384 1  AKSHAY KRISHNAN NAMBIAR N 9  Durga H. S. S. Kanhangad
3945 2  ALLWYN JOSHY 8  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
2400 4  SHIPIN RAJ 8  G. H. S. S. Chemnad
  664 - Poorakkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5046 2  ABHISHEK K 10  G. H. S. S. Udinoor
4202 4  PRANAV KRISHANAN 9  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
2928 5  SANESH K 10  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
3102 1  MANOJ K 10  GFHS Kanhangad
1939 3  AJITH KUMAR 10  G. V. H. S. S. Karadka
  665 - Kolkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3360 3  SHAHALABATH AJSAL 10  Durga H. S. S. Kanhangad
1776 1  SANOOB K.J 10  G. V. H. S. S. Karadka
1058 2  MOHAMMED SHUAIB 10  G. H. S. S. Mangalpady
  666 - Arabanamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4327 12  MUHAMMED MA 9  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
2039 10  AHAMMED VAFI M R 10  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara
3385 13  MUHAMMED SHAKEER P 10  Durga H. S. S. Kanhangad
2902 11  ASHWIN P V 9  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
  667 - Dafmuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2881 10  MUHAMMED JASIM JIYAD N M 10  G. H. S. S. Udma
4828 14  MOHAMMED SHAHAL 10  C.J. H.S.S. Chemnad
2117 11  SUNAIF.B.M 10  C. H. S. S. Chattanchal
3224 13  ASHIF LAINAKKILLATH 10  Rajahs H. S. Nileshwar
4214 15  MOHAMMED RASHID ABDUL
LATHEEF
10  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
1180 9  MUBARIES 10  S. A.T. H. S. Manjeshwar
1466 12  ABDUL MUFAIR 9  MUHIMMATH H S S,MUHIMMATH NAGAR
3762 8  MUHAMMED JASIR.M T P. 10  GHS PERUMBATTA
  668 - Margamkali (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3059 2  GOPIKA 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
4459 3  RAVEENARAVI V V 9  G. F. H. S. S. Padnekadappuram
2093 1  RANJIMA V 9  G. H. S. S. Chemnad
  669 - Thiruvathirakali (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3321 1  AISHWARYA P V 10  Durga H. S. S. Kanhangad
2127 2  ANUSREE.K 9  C. H. S. S. Chattanchal
3705 6  MEGHANA V 10  G. H. S. S. Chayoth
2871 5  AMISHA CHANDRAN 10  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
4891 4  DIYA JYOTHI G 9  G. H. S. S. Kuttamath
1650 3  AKSHITHA C 10  G. V. H. S. S. Mulleria
  670 - Oppana (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3295 6  ABHISURYA SURESH 8  Durga H. S. S. Kanhangad
2446 7  MUBASHIRA C.H. 8  C.J. H.S.S. Chemnad
4950 2  FATHIMATH LUBNA SHIRIN 10  C. H. S. S. Chattanchal
3929 3  THEJASWINI V R 9  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
4488 5  SHAMIYARAJ M V 9  G. F. H. S. S. Padnekadappuram
1218 8  ATHIRA N 10  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar,
Manjeshwar
2714 13  KHADEEJATHU SHAMILA 10  G. H. S. S. Pallikera
1907 4  AYSHATH NASEEBA 9  G. H. S. S. Adoor
  671 - Vattappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2465 3  ABUTHAHIR C K 10  C.J. H.S.S. Chemnad
5067 6  MUHAMMED FASIL P 10  G. V. H. S. S. Kottappuram
3233 7  MUHAMMED MAHROOF T 10  Rajahs H. S. Nileshwar
4223 4  MUHAMMED RIFAI.M. 10  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
2738 1  SHUHAIL M A 10  G. H. S. S. Udma
1729 5  ANVAR SHAFEEQ 8  G. H. S. S. Adoor
5058 2  VISHNU P P 10  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara
  672 - Sangha Nrutham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3192 4  SULU MATHAI 10  Holy Family H. S. S. Rajapuram
2105 9  NANDITHA NARAYANAN 10  C. H. S. S. Chattanchal
4749 5  AISHWARYA ARAVIND 9  L F Girls H. S. S. Kanhangad
4002 6  DEEPIKARANI B 8  G. H. S. S. Chayoth
4261 3  SNEHA SAJITH K 9  G. H. S. S. Pilicode
5017 1  DEVIKA M 8  G. H. S. S. Chemnad
2672 7  SIJILA M 8  G. H. S. S. Ravaneshwar
1622 8  DEVIKA PV 10  N. H. S. Perdala
1131 2  K SHARANYA RAI 9  G. H. S. Paivalike
  674 - Ganamela
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3215 7  VISAKH PALLIKAI 10  Rajahs H. S. Nileshwar
2323 5  ANJALI 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod
2093 3  RANJIMA V 9  G. H. S. S. Chemnad
2869 6  SREELAKSHMI.P 9  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
1009 2  AKSHAY SHETTY 10  G. H. S. S. Mangalpady
4247 1  AJIN ASHOK 8  G. H. S. S. Pilicode
1728 4  ANUSHA.S 10  G. H. S. S. Kumbla
  675 - Chendamelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3296 4  BILAHARI BHASKARAN
KANHANGAD
9  Durga H. S. S. Kanhangad
4258 1  VAISHNAV K V 10  G. H. S. S. Pilicode
3819 5  ANIRUDHAN MU 10  Varakkad H. S
2266 2  ANEESH C 10  G. H. S. S. Kasaragod
  676 - Panchavadyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4964 2  ANIRUDH KRISHNAN 9  Rajahs H. S. Nileshwar
3062 1  REVATHI P R 9  L F Girls H. S. S. Kanhangad
  677 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1886 4  MANOOP .M 9  G. V. H. S. S. Karadka
4246 6  MANURAJ T 9  G. H. S. S. Pilicode
2886 2  VAISHNAVI SASIKUMAR.P 8  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
3039 1  VISHAK. M 10  G. H. S. Ambalathara
2378 3  UNNIMAYA K 9  G. V. H. S. S. Iriyanni
1032 5  NAVYA R 9  G. H. S. S. Mangalpady
  678 - Vrunda Vadyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3538 4  SHILPA.V 8  Rajahs H. S. Nileshwar
3932 2  ARMOND KURIAKOSE JOY 10  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
3294 1  SHIVAPRAKASH P 10  Durga H. S. S. Kanhangad
2081 3  ABHAY MADHAV.E 10  C. H. S. S. Chattanchal
  679 - Bandmelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3643 1  VISHAL S SUKUMARAN 10  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
  680 - Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3179 3  DEVANANDA NAIR.E.V 9  Rajahs H. S. Nileshwar
2668 7  ARYAMOL A 10  G. H. S. S. Ravaneshwar
3057 8  SEETHA S NAIR 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2041 1  ANJITHA RAJ 9  G. H. S. S. Bethurpara
3645 6  AMALA MATHEW 8  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
1540 5  SHARANYA. K 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
4559 4  SARATH RAVINDRAN K 10  G. H. S. S. Udinoor
1176 2  PALLAVI PRABHU 9  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  681 - Yakshaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1009 3  AKSHAY SHETTY 10  G. H. S. S. Mangalpady
2095 2  SHREEMUKHA.S.R.MAYYA 10  S. G. K. H. S. Kudlu
1624 4  ASHWIN KRISHNA P 10  N. H. S. Perdala
  682 - Kerala Nadanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4200 4  NANDITHA PAVITHRAN 9  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
3075 3  SNEHAPRAKASHAN 9  L F Girls H. S. S. Kanhangad
3937 5  NAYAN ELIZABETH JOSEPH 8  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
2763 6  SNEHAMOL.N 9  G. H. S. Thachangad
2106 1  DEVIKA A C 9  C. H. S. S. Chattanchal
  683 - Gazal Alapanam ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1218 2  ATHIRA N 10  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar,
Manjeshwar
4864 5  SHAKIRA K 10  Rajahs H. S. Nileshwar
3081 6  ARSHITHA A 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2090 1  GEETHIKA P 10  C. H. S. S. Chattanchal
4562 4  KRISHNAPRIYA R B 8  G. H. S. S. Udinoor
2649 7  FATHIMATH SHAMILA 10  I. H. S. S. Ajanur
1904 3  ASHWATHI .K 9  G. V. H. S. S. Karadka
  684 - Nangiar Koothu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3063 1  ARUNIMA S PRAKASH 10  L F Girls H. S. S. Kanhangad
  685 - Prasangam Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1030 1  MOHAMMED ALFAZ 10  G. H. S. S. Mangalpady
  686 - Chavittu Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2183 1  SNEHA A 10  C. H. S. S. Chattanchal
3979 2  EMIL JOSEPH REJI 10  St. Marys E. M. H. S. Chittarikkal
  687 - Vanchipattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2253 4  ABHISHEK KRISHNAN.G.S 8  G. H. S. S. Chemnad
1680 10  ANUSHA A 9  G. V. H. S. S. Mulleria
4881 6  RAVEENA RAVEENDRAN 10  G. H. S. Madikai II
3343 9  SWARAJ P 9  G. H. S. S. Balla East
4991 2  VIPINA P 10  GFHS Kanhangad
4907 8  NAVYA K 9  G. H. S. S. Udma
2085 11  MAHITHA PRAKASH K 10  C. H. S. S. Chattanchal
2872 5  NANDANA.P 9  M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
4599 3  ADWAITH K T 9  G. H. S. S. Kuttamath
3900 1  SAJINA SAJI 9  St. Judes H. S. S. Vellarikundu
1038 7  ZAINABA P I 10  G. H. S. S. Mangalpady
  688 - Nadanpattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5042 2  ADITHYA SURESH 10  G. H. S. S. Udinoor
3343 6  SWARAJ P 9  G. H. S. S. Balla East
3058 5  MEENU 8  L F Girls H. S. S. Kanhangad
2668 1  ARYAMOL A 10  G. H. S. S. Ravaneshwar
4575 7  ASHITHA T 9  G. H. S. S. Kuttamath
4821 3  GREESHMA A V 10  C.J. H.S.S. Chemnad
2085 8  MAHITHA PRAKASH K 10  C. H. S. S. Chattanchal
1792 4  DEEKSHA BHASKARAN P.K 8  G. V. H. S. S. Karadka
3995 9  ATHIRA M 9  G. H. S. Balal
  689 - Groupsong Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3191 3  ANSA MARIYA RAJU 10  Holy Family H. S. S. Rajapuram
5076 7  GOPIKA V A 10  Durga H. S. S. Kanhangad
3220 5  ZUHAIL T 10  Rajahs H. S. Nileshwar
4509 1  SHAHANA M K 10  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
1904 2  ASHWATHI .K 9  G. V. H. S. S. Karadka
1028 8  THASLEEM BANU 10  G. H. S. S. Mangalpady
2169 4  SANDRA K 9  T. I. H. S. S. Naimarmoola
3645 9  AMALA MATHEW 8  St. Thomas H. S. S. Thomapuram
2805 6  FATHIMATH MUBEENA.A 10  G. F. H. S. S. Bekal

1 comment:

General Convenor

General Convenor
V.V. Ramachandran, DDE Kasaragod

Visits

Give a link to this blog in your site

Powered by Blogger.

Pages

Glimpses

Sub District Points Final Update


Info in Short

The Kasaragod DDE declared that all schools under Kasaragod Sub District will remain closed on 08/01/2016
Stage Duty Chart of 06/01/2016 - Click Here
Stage Duty Chart of 07/01/2016 - Click Here
Stage Duty Chart of 08/01/2016 - Click Here

Recent Posts